Plasten i våra liv

23 oktober, 2017
Bild för - plast2-1-680x256.jpg

Plasten har blivit en stor del av våra liv. Förpackningar, hård och mjuka, flaskor, mikroplaster från bildäck, konstgräsplaner, syntetfibrer, eller hygienartiklar. Plast finns i varje buske och letar sig fram till vårt vatten och ut i havet. Ett problem som växer sig större och större.

För att komma till rätta med en del av problemet, så blir butikerna skyldiga att informera om plastkassars miljöpåverkan och fördelarna med att minska användningen. Butikerna ska även dokumentera antalet inköpta plastbärkassar. Målet till 2025 är att varje svensk inte ska använda mer än 40 plastbärkassar om året.

Men problemet är större än bärkassar. Effekten av konstgräsplaner, är något som nu diskuteras. Att konstgräsplaner avger plastpartiklar är något som ingen direkt räknade med. Och mikroplast letar sig osynligt vidare.

Förslag finns nu på att förbjuda mikroplast i produkter som rengör, skrubbar eller polerar och sedan sköljs av eller spottas ut – som duschkräm eller tandkräm. Där bör det vara lätt att ersätta med något annat. Sen används mikroplast som bärare av olika effekter som t.ex. glitter i mascaran.

Nu är det inte bara mikroplast som orsakar problem. En vandring i naturen visar att det är mycket förpackningar som blåser runt, små tunna plastpåsar som används vid grönsaksdisken tillsammans med så klart bärkassen. Förpackningar som t.ex. plastflaskan som innehållit läsk eller vatten.

Plastflaskan

Att vi köper vatten på flaska är i sig ett miljöproblem. Orsaken till det är att produktionen ger upphov till koldioxidutsläpp. Beräkningar visar att det handlar om upp till 300 gånger så mycket koldioxid än samma mängd kranvatten. Sen hamnar flaskan i naturen och sönderdelas i allt mindre delar. Men finns kvar. Vatten kommer allt mer att bli en global fråga. Klimatförändringarna påverkar hur tillgången till vatten ser ut i olika områden. Att företag pumpar upp stora mängder vatten från ett område kommer att bli alltmer problematiskt. Att ta vatten ur kranen är både billigare och avsevärt mer hållbart.

Materialet i våra kläder kan också innehålla plast. Fleece och andra syntetkläder har plastpartiklar som avges i tvätten. Att plast sprids i vår miljö och ut i hav och sjöar, är ett problem som vi måste ta itu med. Idag är plasten orsak till mycket lidande hos djur som får den i sig. Det är också en fråga om ifall mikroplast kan vandra upp i näringskedjan på sikt.

Mängden plast i våra hav är enorm. Enligt World Economic Forum så kommer världshaven ha mer enskilda partiklar av plast än antalet fiskar redan år 2050.

Det är dags att ta itu med plasten och välja bort den när det går. Skaffa andra typer av bärkassar som vi kan använda flera gånger och små nätpåsar till grönsakerna. Och den plast som vi inte kan välja bort – den får vi se till att den verkligen hamnar rätt.

Forskning som gjorts under de senaste åren visar att hela 80 procent av allt det skräp som hamnar i havet globalt härstammar från källor på land. Vi har all anledning att tänka på hur vi hanterar plasten!

Visste du att...

… av det totala plastbehovet i Europa står förpackningarna för ca 40 procent.
… nedbrytningstiden för plastflaska (PET) är ca 450 år.
… nedbrytningstiden för plastpåse är 10-20 år.
… varje vuxen svensk använder ca 300 plastkassar per år.
… varje plastpåse används i genomsnitt i 12 minuter.
… en av 200 plastpåsar återanvänds en gång.

Om mikroplast

Mikroplast är plastbitar som är mindre än fem millimeter.
Mikroplast i haven kan ha olika ursprung. En del har brutits ner från större skräpbitar, en del är pellets från plastindustrin, en del kommer från hygienprodukter och kosmetika via avlopp.
Musslor och andra djur som filtrerar vatten för att komma åt sin föda får samtidigt med mikroplast.
Plastpartiklarna vållar en rad negativa effekter på djuren, till exempel inflammationer, minskat födointag och sämre reproduktion.

Lunds kommun