Vi vill så gärna - men gärna att någon annan gör det

20 november, 2017
Bild för - kott.jpg

Vår konsumtion är i fokus gång på gång i miljödebatten. Huvudbudskapet vi får är att konsumtionen måste ändras. Vi måste handla mer hållbart och kasta mindre.

Om människor får frågan om det är viktigt att vi ändrar vårt beteende som konsumenter, så blir svaret att det är viktigt.

I en kundundersökning som Lunds Renhållningsverk gjorde 2016 uppgav ca 76 procent att de tycker att det var viktigt. Det som kom fram som viktigast att göra, är att komma bort från slit och släng samhället och i högre grad tänka på konsekvenserna av konsumtionen. Bland svaren märks att minska matavfallet, köpa second hand, tänka före man handlar, låta bli spontan inköp, återvinna mer…. Svaren som ges stämmer väl överens med alla de budskap samhället har sänt ut. Så varför går inte omställningen snabbare?

Ett delsvar på detta kan vara svaren på frågan, när den omformuleras till – Kan du tänka dig att förändra dina vanor och aktivt tänka på att konsumera hållbart? Då kommer ett otvetydigt Ja från enbart ca 26 procent och 60 procent svarar att de är beredda att förändra delvis. Så vi förstår att det behövs. Vi vill så gärna att det sker, men vi är inte individuellt beredda att göra det mer än delvis. Vad kan det bero på?

Det kan ha en mängd olika förklaringar som skiljer sig åt mellan individer. Det enklaste skulle vara att säga att vi är lata. Vi återvinner och sen orkar vi inte mer. Men riktigt så enkelt är det inte. Vi har ju massor att personligen tjäna på att ändra beteende, inte minst ekonomiskt.

Avståndet mellan oss och nödvändigheten.

En av orsakerna kan vara att det är svårt att se i vår vardag hur nödvändig förändringen är. Klimatförändringarna är igång, men mest något vi ser på tv. Vi ser inte heller några tomma hyllor när vi vill handla något, så att planetens resurser skulle vara ansträngda kan vara svårt att förstå.

Vi ser inte produktionen och behöver inte delta i den. Vi ser inte effekterna och behöver inte heller leva med dem. Vad som ändå händer, så händer det inte här.

Nu är ju den typ av förändringar vi står inför, något som sakta smyger sig på oss och rätt som det är, så är det även här.

Det gäller för oss att verkligen förstå detta. Även om vi just nu i Sverige inte är drabbade.Vi skulle kunna se ändrade vanor som att vi förebygger så mycket vi kan. Alla vet ju att det är bra att förebygga t.ex. brand. Vi köper brandvarnare, tänker på hur vi hanterar eld och stearinljus. Allt för att en viss situation inte ska uppstå. Det är enkelt att relatera till brand. Det vet vi kan uppstå. Nu gäller det för oss att ta till oss att vi behöver förebygga mer och att då ändra vårt konsumtionsbeteende.

Det behöver inte vara krångligt. Det kan bli roligt och spara pengar. Eller som ett svar från kundundersökningen skrev: ”Jag tar det som en utmaning. En sak per månad ändrar jag på. Då klarar jag det lätt!”

Lunds kommun