Göra sig av med/avyttra

Under en period har vi levt i ett ”slit och släng” samhälle, där vi vant oss vid att kunna konsumera obekymrat. Går vi längre tillbaks i historien var det naturligt att i högre grad hushålla med resurser.

Vid industrialiseringen gick samhället från självhushållning till industriell produktion vilket medförde att städerna växte. Här började uppdelningen av vår tid i arbetstid och fritid. I och med detta började också vår konsumtion ta fart. 

Men det dröjde ett tag innan slit och släng samhället blommade ut och en del material började man tidigt att återvinna. Metall och glas började återvinnas tidigt samtidigt som hushållen återanvände kläder eller använde materialet till annat som t.ex trasmattor. Mat gick ofta till djuren man hade. 

När slit och slängsamhället blommade ut tappade vi bort hur vi kunde återanvända och utnyttja resurser. Nu har materialen återigen blivit en resurs och kan på olika sätt användas flera gånger. Samtidigt som detta sker, sparar vi på energi, kemikalier och naturresurser.

Avfallstrappan

EU har beslutat om att vi ska hantera avfall enligt den s.k. avfallstrappan. Högst upp på den är att förebygga att avfall uppstår. Steget nedanför är att återanvända.

När du ska göra dig av med något, är det bra att ställa sig frågan om det verkligen behöver bli en sopa. Kan det istället hända något annat med det?

 

Lunds kommun