Farligt avfall

Lämna in farligt avfall

Alla har vi läst larmrapporter om skadliga ämnen som påverkar vår miljö. Ämnen i vatten, jord, växter som vandrar vidare in i levande varelser som djur och oss själva.Många av ämnena lagras i oss och kan påverka på en mängd olika sätt. De är giftiga, cancerogena, fosterskadande osv. Listan kan bli lång.

Därför är det viktigt att lämna in farligt avfall så att det omhändertas på rätt sätt. Annars riskerar de farliga ämnena att komma ut i vår miljö. Det kan ske genom att det lagts i restavfallet så det förbränns och kommer ut via rök, att det hälls ut och kommer ut via avloppet, att det kastas och blir nedskräpning i naturen.

När det väl är ute i vår miljö kan det färdas långt med vinden eller vattnet. Det kan också samlas på olika ställen och dyka upp igen när vi minst anar det. Det är vad som troligen hänt, när nu havsörnen är hotad på nytt.


Vad är farligt avfall?

I våra hushåll finns flera olika sorters avfall som innehåller skadliga ämnen, till exempel:

 • färg-,lim-, lackrester
 • lösningsmedel som t.ex. lacknafta, aceton, bensin, tändvätska
 • bekämpningsmedel
 • rengöringsmedel som t.ex. maskindiskmedel, toalettrengöring
 • batterier
 • syror – t,ex, saltsyra, ackumulatorsyra
 • baser – t.ex. klorin, ammoniak
 • sprayflaskor med rester i kemikalier
 • lampor – som glödlampor, lågenergilampor, lysrör – finns metaller som kan återvinnas.
 • elektronik – i dessa finns metaller som kan återvinnas.

Lämna in ditt farliga avfall till

 

 • återvinningscentral, miljöstation
 • eller till Farligt Avfall-bilen – se tidtabell via länk Lunds Renhållningsverk

Miljömålet Giftfri miljö


"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna."

Läs mer om miljömålen

Miljömål.se

Lunds kommun