Konsumtion

Konsumtion är då vi förbrukar/använder varan eller produkten. Hur vi använder och förbrukar varorna är tätt kopplat till våra rutiner i vardagen men även till våra attityder.

Det är ju i själva användandet som ett "slit och släng"-samhälle visar sig. Har varan något värde för oss eller tycker vi att vi lätt och snabbt kan skaffa en likadan? Hur sköter vi det vi har skaffat oss? Det här kan ju också stå i relation till hur dyr varan var. Ju dyrare – desto mer rädd om den är vi.


Visst representerar varan ett ekonomiskt värde för oss. Men vad vi nu, som hållbara konsumenter, även bör tänka på – är att den även representerar ett värde i form av råvara, vatten, energi osv. Allt det som vi ska börja vara rädda om.

I produktionen av varan har det även gått åt olika mängder mark, energi, kemikalier och en miljöpåverkan har skett. Slutsatsen blir ju att vi bör ta hand om det vi köper på ett bra sätt.

VISSTE DU ATT...

 

  • En tredjedel av all mat som produceras i världen, 1,3 miljarder ton, kasseras?
  • Andelen onödigt matavfall från hushållen är 35% av mängden matavfall från hushållen, vilket motsvarar 28 kg per person och år?
  • Det onödiga matavfallet på 28 kg, orsakar utsläpp av växthusgaser på 560 000 ton koldioxidekvivalenter. Detta motsvarar utsläppen från 220 000 bilar under ett år?
Lunds kommun