Konsumtionen och klimatet

15 december, 2017
Bild för - barkassar.jpg

Det är konsumtionen, efterfrågan, som driver resursuttag och klimatförändringar. Alla produktion och transportering kräver råvaror och energi. Detta leder till koldioxidutsläpp och att vårt resursuttag med förändrad markanvändning påverkar den biologiska mångfalden. Minskat livsutrymme, mer kemikalier och högre temperatur är några av effekterna som påverkar olika arter.

När vi väljer hur vi handlar och kastar, så har vi en påverkan i vad vi gör. När vi väljer mellan att köpa nytt eller second hand, kasta eller återbruka, återvinna… Alla val berör material och värden som producerats.

I Sverige idag är konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp ca 11 ton per år och person. Två tredjedelar av utsläppen kommer från hushållens konsumtion och en tredjedel kommer från offentlig konsumtion och investeringar.  Dessa utsläpp måste minska till 1 -2 ton per år.

Enligt Naturvårdsverket kan stora utsläppsminskningar ske om våra konsumtionsvanor förändras. Speciellt inom områden som matvanor, framförallt köttkonsumtionen, och transporter, framförallt flygresorna.

Genom att vi förändrar vårt beteende så kan vi minska resursuttagen från naturen. Vi kan därmed också minska koldioxidutsläppen. Allt hänger ihop. Idag har vi i Sverige en livsstil som gör att det krävs fyra planeter för att tillgodose våra materiella behov. Det är en livsstil som behöver förändras. 


Vi kan ändra

  • Vad vi äter och att vi inte kastar mat
  • Återanvänder och återvinner
  • Ser över hur vi transporterar oss
  • Semestrar i närområdet utan större klimatbelastande flygresor.


Vi kan till exempel minska på köttet, handla närodlat eller fair trade. Vi kan laga istället för att slänga kläder och möbler. Vi kan ge sakerna en andra chans genom sälja second hand. Behöver vi något nytt, så kan vi se om vi hittar det second hand. Cykla, gå eller åka buss och ha semester i Sverige.

I det långa perspektivet blir vi alla vinnare, men redan nu finns för oss allt ifrån ekonomiska vinster till hälsoeffekter att få, på ändrade vanor.

Finns det egentligen någon anledning att låta bli? Hållbart är nu det normala!

Lunds kommun