Vad är bra att köpa second hand?
Att köpa second hand har kommit som en ny trend som också är bra för miljön. Det man tänker sig då, är att inköpet av second hand varan fullständigt ersätter ett köp av en ny vara. Det är då miljövinsten inträder genom att material, energi, transporter och andra delar till produkten inte behövs till en ny produkt. Vad är då miljömässigt mest lönt att köpa second hand?


Ett sätt att se på det, är hur energin fördelas. Om tillverkningen drar mycket energi och själva användandet mycket mindre, som i fallet av en cykel, så tjänar miljön på att cykeln återanvänds så långt som möjligt. Samma sak är det med trämöbler. Där har energi gått till att avverka skog och skapa en möbel. När möbeln väl finns så innehåller den även koldioxid som trädet bundit. Att återanvända trämöbler är bra, då alternativet ofta blir att möbeln brinner upp. Likadant går det att tänka med alla sorters möbler.

Ett annat sätt att se det, är i fallet av textil där tillverkningsprocessen drar mycket vatten och behöver mycket kemikalier så att miljöpåverkan är stor. I de fall vinner även här miljön på att det återanvänds så långt som möjligt. Ett second hand plagg/textil innehåller också färre kemikalier då de redan har tvättats bort, vilket är positivt för vår hälsa.

Det blir få fall, där man kan se det som en mindre miljövinst att köpa nytt. En del av de fallen rör vitvaror. Idag har energibehovet pressats ner betydligt gentemot äldre produkter. De är också miljömärkta bra med hur mycket energi de drar. Här gäller det främst kyl, frys, tvättmaskin, spis. Om du funderar på att köpa nytt och vet vilken modell du har, så kolla om du har energi att spara eller ej, före du byter.

Mindre saker som t.ex. en mobiltelefon finns det all anledning att köpa second hand.

Produkter av plast är även en sak att titta lite djupare på. Undvik de plastleksaker som är mjuka och producerade före år 2007. Därefter kom ett förbud inom EU mot ftatalater som fanns i de gamla och mjuka leksakerna. Ftatalater har visat sig vara hormonstörande för små barn och Kemikalieinspektionen varnar för dem. 

Att reparera är också ett sätt att förlänga livet på saker. Dels kan man göra det själv med en stor del av produkter, eller vid mer komplicerade reparationer, be en hantverkare åtgärda det.

Att köpa och sälja second hand har stor potential att spara koldioxidutsläpp. Detta förutsatt att inköpet ersätter inköp av en ny vara. Second hand handeln kunde då ha minskat utsläppen av växthusgaser med över 800.000 ton CO2 under 2017. Vilket är lika mycket som biltrafiken i Sverige släpper ut på en månad.

Så ­påverkar plagget ­klimatet

  • 70 procent av ett plaggs klimatpåverkan sker under produktionen.
  • 4 procent av påverkan kommer från transporten av plaggen från tillverkningslandet till butiken.
  • 22 procent av klimat­påverkan kommer från kundens resa till och från butiken.
  • 3 procent av klimat­påverkan kommer från tvättning och torkning.
  • 1 procent av påverkan kommer från avfallshanteringen.
Lunds kommun