Elektronik

När vi köper ny elekronik har vi möjlighet att påverka vår framtida elförbrukning. En av de saker vi kan göra det genom är att titta på energimärkningen.

Livslängden och den totala energianvändningen för en produkt är viktiga miljöaspekter. Om den har en lång livslängd så kan vi köpa färre nya produkter. Då minskar utsläppen och användningen av råvaror. Samtidigt har vi en mängd elektronikprylar som vi använder ganska kort tid eftersom et kommer nya modeller med nya funktioner som vi vill ha, till exempel mobiltelefonen. Detta gör att vi byter innan dess livslängd är slut.

Även här gäller at det bästa är att fundera på om det går att låna eller hyra. Speciellt om den bara behövs ett fåtal gånger.


Återvinn!

Elektronik räknas till farligt avfall och ska alltid gå till återvinning. Att detta görs är alltså viktigt ur miljösynpunkt. Men samtidigt behövs metallerna som finns i elektroniken. Vissa av dem börjar bli sällsynta medan gruvbrytning alltid ger en stor inverkan på miljön. Lämna in dem på återviningscentralen!


Energieffektiv 

Minska din energiförbrukning så blir din miljöpåverkan mindre. Hur energieffektiv en modell är visas på skalan A till G och syns på etiketten från mörkt grönt till rött. Den effektivaste klassen är till en början energiklass A.
Läs mer under märkningar.

Vi kan också planera med sladdar och grenuttag så att den inte står i standby-läge och drar ström även när vi inte använder den. Det är flera olika apparater som fortsätter att dra ström så länge elkontakten är i. TV, dator, bredbandsmodem, trådlösa telefoner, mobil- och batteriladdare har alla transformatorer som drar el så länge elkontakten sitter i vägguttaget. Om du känner på transformatorn så känns den varm, vilket betyder att den är igång.

Tester av produkter

Energimyndighetens testlab gör tester på olika produkter utifrån energianvändning och funktion. Tidningen Råd och Rön genomför även de tester. Svenska Naturskyddsföreningen har sammanställt olika fakta om produkterna. Se länkbox.

 

Lunds kommun