Kan jag hyra, låna?

Att hyra har blivit alltmer populärt. Att göra detta fyller sin funktion för allt fler som dels vill spara pengar men också utrymme.

Att samla på sig saker som bara behövs en kortare tid ter sig meningslöst. Alltfler upptäcker att det är bättre att hyra eller låna de saker som inte används så ofta. Ofta tas exemplet borrmaskin, som sägs användas i snitt 15 minuter per borrmaskin i privat ägo. Idag växer marknaden för att hyra och det går att hyra allt från verktyg, partytält, filmer, maskeradkläder till skidutrustning.

Ofta vet branschen var det går att hyra någonstans. På internet går det också att söka.

Att låna är också ett alternativ. Det kan ju vara så att grannen, vännen har det som behövs. Ett alternativ är också att man går samman för att köpa något som inte behövs så ofta. Ofta kan det finnas grupper för närmiljön via facebook där man byter second hand och lånar ut till varandra.


Delandets ekonomi

Att hyra eller låna är en del i vad som nu alltmer kommer under namnet Delandets ekonomi eller Kollaborativ ekonomi. Ordet kollaborativ syftar på att det är en form av samarbete. Det är ett sätt att mer resurseffektivt dela på saker samtidigt som man minskar de privata utläggen för att få tillgång när man behöver. Internet har underlättat detta på ett smidigt sätt. Delandet kan vara lokalt i närområdet men sträcka sig över större områden. Att dela innebär också att man får nya kontakter vilket ofta är roligt inom ens eget närområde.

Att människor delar olika saker med varandra har växt enormt de sista åren. Det gäller alltifrån resor till kläder.

Lunds kommun