Märkningar

Bra Miljöval, EU Ecolabel och Svanen.
Tre märken som täcker en bredd av varor; Märkningarna har en helhetssyn som omfattar flera typer av miljöaspekter, till exempel energianvändning/ klimatpåverkan, användning av miljöfarliga kemikalier, utsläpp till luft, vatten och mark, resursanvändning samt avfallshantering.

naturskyddsforeningen.se - bra-miljoval
EU - Ecolabel
www.svanen.se


Krav-märket, Marine Stewardship Council* och EU:s märkning för ekologiskt jordbruk.
Märkningarna ställer delvis olika krav på produkterna. EU:s märkningssymbol nyligen bytts ut. Den gamla märkningen kan eventuellt fortfarande förekomma parallellt med den nya.

MSC- en internationell märkning för fisk- och skaldjursprodukter

www.krav.se
Marine Stewardship council
EU:s märkning ekologiskt jordbruk  


 

Energimärkning
Att titta på energimärkningen är bra både för miljön och ens egen plånbok. Den elkonsumtion vi har i våra hushåll ska ju gärna minska eftersom hållbar energiproduktion är en av våra främsta utmaningar.

Energimärkning finns bland annat för vitvaror och tv-apparater. Pilarna från grönt till rött finns kvar, och skalan A-G utökas med tre nya klasser,  A+, A++ och A+++, där A+++ är energieffektivast.
En nyhet är att tv-apparater också ska vara energimärkta, här går skalan från A till G, där A är effektivast, dock kan tillverkarna märka tv-apparater som är effektivare än A med A+, A++ och A+++.

Energimyndigheten - om märkning


Fair Trade
Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas.

Fair trade


TCO-märkning av kontors- och IT-produkter
Märkningen omfattar IT-utrustning som datorer, bildskärmar, headsets och projektorer. Miljökraven är låg energiförbrukning, minimala nivåer av miljöfarliga ämnen och att produkten måste kunna återvinnas. Det finns även krav på bra användaregenskaper, som t.ex. bra bildkvalitet, låg bullernivå och låg strålning. TCO Certified är en tredjepartsmärkning, vilket innebär att ett oberoende testlaboratorium verifierar att produkten uppfyller kraven i märkningen.

TCO-märkningen


FSC för trä och skogsprodukter
Märkningen FSC, Forest Stewardship Council, omfattar trä och andra skogsprodukter. FSC är en internationell organisation som tagit fram riktlinjer för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart skogsbruk. Märket finns i dag på vissa varor som parkettgolv, trädgårdsmöbler m.m. Att titta efter märkningen blir viktigt när det kan handla om trä som kan misstänkas komma från skog som man internationellt försöker förhindra att den avverkas som t.ex. regnskog.

FSC- Forest Stewardship Council


GOTS för ekologiska textilier
GOTS, Global Organic Textile Standard, är en internationell märkning för tyg. Märkningen ställer krav på att tyget ska innehålla minst 95 procent ekologiskt material och att miljömässigt och socialt ansvar tagits vid produktionen. För produkter med 70-95 procent ekologisk råvara används en variant av märket där andelen eko-råvara anges.

Global Organic Textile Standard

 

BlueSign
BlueSign är ett växande märke där den grundläggande idén är att kombinera aspekter för hälsa, vattenåtgång, kemikalie och luftutsläpp i en enda standard. Bluesign®-standarden säger sig garantera att produkter längs hela produktionskedjan endast innehåller komponenter och passerar genom processer som är ofarliga för människor och miljö.

Blue Sign

Lunds kommun