Vatten

Utav den samlade vattenmängden på jorden räknar man med att 98% är salt vatten och 2% sötvatten. Vatten är en förutsättning för liv. Växter, djur och vi människor behöver vatten. Vi behöver också att vattnet har en god kvalité. I takt med klimatförändringarna kommer vatten att bli en fråga även i Sverige. Vi kommer i vissa landsdelar få ökad nederbörd medan andra mindre. Vi har redan upplevt några somrar där vatten har fått ransoneras i vissa landsdelar. Vi kommer att få tänka till avsevärt mycket mer om hur vi använder vatten i framtiden.

Vår användning av vatten


Det vattnet vi direkt ser att vi använder är det som dricks, används till matlagning, tvättning och dusch/bad. Men vi använder så mycket mer vatten än så. Äter vi kött, så har djuret behövt vatten, alla växter vi använder behöver också vatten. Det går åt en mängd vatten i alla produktionsprocesser oavsett om det gäller kläder, mat eller andra varor. Det är den sammanlagda vattenmängden av allt detta som man brukar kalla för vattenfotavtryck.

I Sverige beräknas att vi har ett vattenfotavtryck med drygt 2 000 kubikmeter vatten per person och år. Det blir cirka 5 500 liter/per person och dag – ungefär 37 normalstora badkar fulla med vatten.


Detta kan jämföras med hur mycket vi behöver dricka per dag för att må bra, vilket är mellan 2- 4 liter beroende på vår aktivitet och vilken temperatur det är.

Den direkta konsumtionen i våra hushåll beräknas till ca 300 liter per dag. Av vårt sammanlagda vattenfotavtryck är det jordbruksprodukter som svarar för den största delen, ca 70 procent, och av det står animalieprodukter för cirka en tredjedel.

Eftersom mycket av det vi konsumerar i Sverige importeras, så använder vi i vår konsumtion vatten som kommer från andra delar av världen. Denna ”omflyttning av vatten” kan diskuteras om den är bra eller dålig beroende på om ursprungslandet har gott om vatten eller ej. Även priset för varan kan spela roll.

 

Efterfrågan på vatten ökar

Den globala efterfrågan på vatten ökar hela tiden. Redan nu använder världens befolkning ca 54 procent av det tillgängliga sötvattnet på jorden. Med det nuvarande klimatförändringsscenariot kommer nästan hälften av världens befolkning att bo i områden med högvattenstress år 2030, däribland mellan 75 miljoner och 250 miljoner människor i Afrika. När länder utvecklas och befolkningen växer förväntas den globala vattenbehovet (i form av uttag) öka med 55% år 2050. Redan år 2025 kunde två tredjedelar av världens befolkning bo i vattenbelastade länder om nuvarande konsumtionsmönster fortsätter.

Hur vi använder vatten kommer att växa som fråga framöver. Om vi vill konsumera hållbart så bör vi tänka även på detta. Sett utifrån det, så blir det ju bara ännu tokigare att kasta mat eller låta användbara kläder hamna i förbränning. Även utifrån vattenfrågan kan det vara en bra idé att minska sin köttkonsumtion.

 

Visste du att...

I genomsnitt behövs det 

  • 50 liter vatten för att producera en tomat (250 gram).
  • För ett kilo tomatketchup behövs 530 liter vatten
  • Ett äpple (150 gram) behövs 125 liter vatten.
  • En liter äppeljuice behövs 1140 liter vatten
  • Det globala genomsnittliga vattenavtrycket för bomullstyg är 10 000 liter per kilo. Det innebär att en bomullskjorta på 250 gram behöver ca 2500 liter.  

Tänk på

Flaskvatten

En flaska buteljerat vatten ger tusen gånger högre kol­dioxidutsläpp som samma mängd kranvatten. Drick kranvatten istället och spara pengar!


Inget annat i avloppet
Släng inte skräp, kemikalier eller läkemedel i avloppet eller toaletten. Det belastar både avloppsrören och reningsverken. Och är det dessutom farligt avfall som kemikalier och läkemedel så förlorar vattnet och miljön på att du gör det. Farligt avfall ska lämnas till miljöstation på återvinningscentralerna och läkemedel lämnas in på apotek.

Lunds kommun