Varför hållbart?

Vår ökade konsumtion överutnyttjar planetens resurser och driver klimatförändringarna. Om alla konsumerade som vi gör i Sverige så skulle det behövas resurser från fyra planeter. Vi behöver också förändra vår livsstil så att dagens utsläpp om cirka 11 ton koldioxid per person och år minskar till mellan ett och två ton.

Vår konsumtion pressar jordens resurser till bristningsgränsen oavsett om det gäller fiske, vatten, odla mat eller något annat. Överuttagen av resurser påverkar de ekosystem som vi behöver. Ekosystemen utgör vårt golv varifrån vi får flera ekosystemtjänster som t.ex. pollinering, luft, friskt vatten, cirkulation av näringsämnen m.m.

Samtidigt genererar vår konsumtion utsläpp av koldioxid genom produktionen som behövs för det. Råvaruuttag behöver energi, odling, produktionsprocesser, transporter.... Allt detta behöver energi antingen i form av el eller i form av drivmedel. Vår konsumtion är en stark faktor för utsläppen som driver klimatförändringar.

Vi måste ställa om och skapa hållbara samhällen som värnar om de livsbetingelser vi behöver. För att nå dit måste vi också börja värna om vår miljö, vår planet.

Lunds kommun