Vad är en hållbar livsstil?
En hållbar livsstil, är en livsstil som syftar till och stöttar en hållbar samhällsutveckling. Hållbar samhällsutveckling utifrån miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. En hållbar livsstil kan tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers behov.

Men vad innebär detta i praktiken?

Ett mått är att räkna på sin konsumtions koldioxidavtryck. Vår konsumtion är nu uppe i ca 11 ton koldioxid per person och år. Vi måste ner till under två ton. (Naturvårdsverket)

Detta kan vi bland annat göra genom att halvera vår konsumtion av nöt och griskött, minska vårt flygande och minska vårt bilåkande. Det finns vissa faktorer som kommer fram tydligare men allt beror ju på hur man konsumerar idag. Tittar man över olika områden som mat, bostad, resor, fritid osv, så kan man hitta rätt mycket som går att påverka. En grundfråga är – Behöver jag det här?


Lite exempel:

Mat
Ät mer grönt och minska konsumtionen av kött och mejeriprodukter.
Öka andelen ekologiska och etiskt framställda livsmedel
Minska matsvinnet
Om du måste kasta – lägg det till matavfallet

I bostaden
Minska energianvändningen genom att sänka temperaturen någon grad och släcka lamporna i rum där man inte är.
Kasta inte möbler eller annat. Laga, snygga till eller se om någon annan kan återanvända det.

Konsumtion
Pröva med att låna, byta, dela eller hyra.

Reparera istället för att kasta.

Köp bara vad du behöver så du inte behöver kasta. Då kan du minska avfallsmängderna.
Undvik engångsartiklar som plastmuggar.

Resor
Gå och cykla mer. Åk buss eller tåg. Minska på bilresor och flygresandet

Fritid
Öka aktiviteter med rörelse och gärna utomhus. Upptäck vår natur. Ta semester mer lokalt och minska flygresandet. (Skåne är härligt!)

Livsstil och hälsa
Hälsa betyder mycket. Självklart ska vi må bra. Det roliga med en hållbar livsstil är att det går hand i hand med att leva hälsosammare. Äta mera grönsaker, gärna ekologiskt, röra på sig mer – är ju bara några exempel på att det blir en mer hälsosam livsstil. 

Var kommer en hållbar livsstil ge effekt?

En hållbar livsstil kretsar runt resurser och energi. När vi minskar användningen av resurser så krävs mindre mängd energi. 


När vi återbrukar och återvinner ser vi till att samma material får längre livslängd. På det sättet sparar vi resurser och energi.

För att få fram olika resurser påverkar vi hur mark används. Det kan vara genom att öppna gruvor, hugga ner skog, odla upp mark osv. Allt detta skadar ekosystem och bidrar till att minska de livsutrymmen som andra arter behöver. Vi behöver friska ekosystem och en biologisk mångfald för vår välfärd. Pollinerare som humlor och bin är ett exempel på detta.

Livsstilar


Alla har vi någon livsstil även om den sällan är renodlad. Vi blandar lite från många stilar utifrån intressen, hälsa, status, att vi vill tillhöra en viss grupp människor… Vår livsstil blir en kombination av den vi är och hur vi vill att andra ska uppfatta oss.

En stor del av våra livsstilar bygger på konsumtion. Vi signalerar våra åsikter eller tillhörighet till en grupp genom signaler som kläder, heminredning, färger, mobiltelefoner m.m. På det sättet har vi ständiga behov av att handla för att hänga med i moden, trender och ha det senaste inom signalspråket. En ny mobiltelefon kan betyda mycket för den som vill visa sig framåt i tekniken och att den har råd med dyra prylar. Senaste modefärgerna på kläderna kan vara viktigt för någon som vill visa att den hänger med. Genom vår konsumtion kan vi modellera fram en bild av oss själva som lyckade.

En del människor väljer en livsstil som en form av motrörelse till något de inte tycker om. Vår höga konsumtionsstil har fått flera alternativa rörelser som minimalism där man granskar vad man egentligen behöver för att klara sig, till att människor söker sig till landsbygden för att bli självförsörjande.

Vårt konsumerande har på det sättet kommit förbi den rena basala konsumtionen för att äta oss mätta och är nu en identitetsskapande handling. Att vi har behov av att visa vem vi är, är naturligt. Frågan som uppstår dock, är om vi behöver göra det genom konsumtion? 

Vi lever idag på ett sätt som gör att det behövs fyra planeter för att upprätthålla vår konsumtion. Vi lever över våra tillgångar. Visst kan vi skapa våra identiteter på ett annat sätt än att konsumera?

Lunds kommun