Vad menas med hållbart?

Vad är hållbar utveckling?

Det pratas mycket om hållbarhet. Hållbar utveckling, hållbar konsumtion, hållbart samhälle. Men vad är då hållbart?

Begreppet hållbar utveckling blev allmänt känt genom arbetet inom Brundtlandkommissionen som FN tillsatte i mitten av 1980-talet. Brundtlandkommissionen definierade hållbar utveckling som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".

Våra behov kommer grovt ur tre olika perspektiv: miljö, socialt och ekonomiskt. Hållbart blir att visa omsorg utifrån dessa perspektiv. Alla perspektiven är integrerade med varandra och påverkar varandra. Sambanden är idag globala som med handel och ekonomi. Likaså de miljöproblem som finns t.ex. klimatförändringarna. Detta gör att ansvaret för en hållbar utveckling också är gemensam. Gemensam mellan generationer, kön, folkgrupper och länder. Vi har alla ett gemensamt intresse av en hållbar utveckling eftersom vi helt enkelt sitter i samma båt.

Miljö perspektivet

Vår miljö är grunden för allt. Utan en välmående miljö dras golvet undan för oss. Från vår miljö, vår jord, natur får vi produkter som vi livnär oss på. Naturens ekosystem ger oss tjänster som vi slip-per betala för, men som vi är i stort behov
av, t.ex. pollinering. När vi tar ut resurser från naturen blir begreppet hållbart att naturen ska kunna återhämta sig av egen kraft och att vi inte förorenar och förstör. Idag tar vi ut för mycket resurser från vår planet. I Sverige skulle vi behöva tre planeter om vi ska fortsätta med vår livsstil och konsumtion. Det frestar på jordens resurser och ekosystem.

Sociala och ekonomiska perspektivet

Utifrån det sociala perspektivet ska ingen behöva fara illa under produktion av det vi köper. Levnads- och arbetsvillkor blir viktiga, och är en förutsättning för en hållbar miljö. Levnadsstandard pekar vidare till nästa perspektiv, det ekonomiska. Ekonomisk tillväxt ses ju alltid som en förutsättning för utveckling. Men samtidigt måste det finnas kvar något att utvecklas i, dvs miljön med ekosystem som bidrar med förutsättningar för en god levnadsstandard.

Vad har det med sopor att göra?

Sopor är baksidan av vår konsumtion. Att ett hållbart samhälle är beroende av en hållbar konsumtion och hållbar avfallshantering är tydligt. Det kan bara bli möjligt om vi alla tar ett personligt ansvar. Vi konsumerar varje dag och vad vi konsumerar påverkar vår miljö. Material, hur det är producerat, hur det är transporterat osv. är faktorer som ger påverkan. Likaså vad vi gör med det när vi vill göra oss av med det. En hållbar utveckling är beroende av att vi tar ett ansvar för detta.

Lunds kommun